Luật Thuế

Nếu ông/bà có câu hỏi hoặc thắc mắc về Luật Thuế ở Mỹ, ông/bà có thể tìm thông tin luật và câu trả lời tổng quát như dưới đây. Để dễ tìm nhất, bấm Ctrl-F và đánh từ khóa vào khuông tìm kiếm. Luật Sư cập nhật luật trên trang web mỗi tuần.
Muốn được Luật Sư trả lời cụ thể hoặc hoàn thành ý muốn của ông/bà, điền mẫu LIÊN LẠC
other services

 1. Nguyen Rogers Law (NRL) nhận thực hiện chứng từ đáp ứng đúng yêu cầu của sở thuế để ông/bà không bị đóng thuế phụ; thuế tự kinh doanh; hoặc được đóng thuế thấp xuống. Ông bà sẽ thuê người khai thuế như trong quá khứ đã làm. NRL không có làm khai thuế
 2. Nếu ông/bà là chủ tiệm hay chủ công ty, và làm việc cho tiệm hoặc công ty đó, ông bà có thể ghi danh buổi tư vấn miễn phí về bộ luật thuế cho phép được trả cùng mức tỷ lệ thuế trong quá khứ dù lương lãnh cao hơn; hoặc được giảm mức thuế trên cùng mức lương trả trong quá khứ. Người đang làm việc dạng self-employed có thể hưởng luật nầy nhưng phải hiệu chỉnh phương thức làm việc.
 3. Thực hiện hồ sơ theo yêu cầu của IRS để những người làm hợp đồng, các doanh nghiệp tư nhân, chủ LLC; và S-Corporation được đóng thuế ở mức thấp nhất.
 4. Xin trợ cấp của IRS vì thu nhập việc làm thấp (work low income).
 5. Yêu cầu IRS hoàn tiền vì lỗi của người khai thuế. Đây là chương trình bảo đảm, NRL sẽ không tính phí NẾU người xin không được giảm hoặc hoàn thuế như Luật Sư thông báo khi ký Hợp Đồng. Ông/bà có thể email thuế năm 2017; 2018; 2019 cho hoso@aba-us.com nếu muốn vào chương trình nầy
 6. Những người làm việc và nhận mẫu 1099 vào cuối năm nên tìm Hiểu Luật Thuế của Mỹ ở trang nầy Để Đóng Thuế Thấp Nhất; có cuộc Sống Tốt Đẹp khi Nghĩ Hưu ; được nhận hổ trợ 100% từ Chính Phủ khi bị hoạn nạn như trong thời kỳ Virus Corona; và khi bệnh thì được tiền thất nghiệp

 7. Những người làm chủ tiệm LLC và trả tiền cho nhân viên hợp đồng bằng mẫu 1099 trước đây, bây giờ muốn chuyển qua W-2 để người người hợp đồng được nhận hổ trợ 100% từ Chính Phủ khi bị hoạn nạn như trong thời kỳ Virus Corona; và khi bệnh thì được tiền thất nghiệp nên đọc trang nầy để tránh việc người chủ và người nhân viên trả thuế quá cao một cách bất hợp lý

 8. Kể từ năm 2018, chính phủ giảm 20% thuế cho những người làm thương mại dạng LLC, S-corporation, hoặc self-employment như thợ nail, thợ tóc, handy man, v.v… Đại đa số các dịch vụ khai thuế bỏ qua không tính việc gia giảm nầy. Nguyễn Rogers Law nhận đòi số tiần nầy nếu số tiền tổng thu nhập trên 1040 của ông bà là 25.000 USD trở lên

 9. Cảnh báo: Có một số dịch vụ khai thuế làm sai phần thuế cá nhân của những người làm chủ doanh nghiệp S-corporation. Lỗi của dịch vụ khai thuế làm cho người chủ doanh nghiệp đóng thuế thấp xuống rất nhiều vì người chủ S-corporation không phải đóng thuế cho Sở Xã Hội và thuế Medicare.


 10. * Nếu Sở thuế IRS phát hiện ra việc nầy thì người chủ S-corporation sẽ phải đóng thuế của các năm họ đã không đóng trong quá khứ, cộng thêm lãi 10% cho mỗi năm không đóng và tiền phạt. Người chủ S-corporation chỉ bị ở tù nếu là đồng lõa của dịch vụ khai thuế để làm việc nầy, hoặc biết mà không sửa để được hưởng lợi.
  * Nếu Sở thuế IRS KHÔNG phát hiện ra việc nầy thì người chủ S-corporation sẽ không được nhận tiền hưu và Medicare mà phải xin tiền trợ cấp thu nhập thấp SSI khi về già hoặc bị tàn tật.
  Muốn đóng thuế thấp mà không bị IRS phạt và/hoặc được hưởng tiền hưu cao và Medicare, đọc câu “Làm thế nào để trả thuế thấp hơn?” dưới đây.
 11. Nếu anh/chị đã từng là khách hàng của Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers Law (NRL) và chưa được sở thuế IRS hoàn lại 1 phần phí anh chị đã trả cho Luật Sư thì liên lạc với NRL để Luật Sư đòi IRS hoàn cho anh chị.


 12. 1. LS chỉ nhận đòi cho những năm 2017, 2018, 2019 và nếu anh/chị đã trả phí cho NRL số tiền ít nhất $1500 cho năm muốn đòi.
  2. Đây là chương trình bảo đảm. Nếu IRS từ chối không hoàn phí cho anh chị thì LS sẽ hoàn lại phí đã đặt cọc. Số phí đặt cọc được tính dựa trên tổng số tiền IRS sẽ hoàn lại cho anh chị.
  Nếu anh chị muốn NRL thực hiện việc nầy thì Email cho hoso@aba-us.com:
  3. bộ hồ sơ khai thuế của năm muốn đòi.
  4. Bằng chứng anh chị đã trả phí cho NRL, TD: Hợp đồng; bank statement; check đã.
  5. Nếu anh/chị trả phí bằng cách deposit trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của NRL thì cho NRL biết tháng năm đã chi trả để nhờ NRL lục lại về việc anh/chị đã trả phí.
  6. Sau khi NRL đã có đủ cốc thông tin bên trên, NRL sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo.
  • Nếu anh/chị KHÔNG PHẢI là khách hàng của Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers Law (NRL), số tiền anh chị trả cho LS khác phải từ 2000 Usd trở lên thì NRL mới nhận làm trường hợp của anh chị.
 13. Làm thế nào để trả thuế thấp nhất?

 14. Có nhiều cách để được giảm thuế liên bang hoặc không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và/hoặc cá nhân cho tiểu bang Florida; Alaska; Neveda; North Dakota, Texas, Washington.
  Thông thường, thuế chỉ được giảm cho năm hiện hành chứ không thể trở về quán khứ. Tuy nhiên nếu ông/bà làm chủ công ty dưới dạng S-Corporation thì Luật Sư sẽ yêu cầu IRS hoàn thuế cá nhân năm thuế hiện hành (nếu đã khai thuế rồi); và 3 năm trước đó. Nếu chưa khai thuế năm hiện hành thì NRL sẽ làm giảm thuế năm hiện hành.

  Thí dụ 1: năm nay là năm 2020 và ông/bà phải khai thuế cho năm 2019, Nguyễn Rogers Law sẽ không giúp giảm thuế cá nhân 2019 được nếu ông/bà nhận 1099 vào cuối năm hoặc lam̀ chủ LLC.

  Thí dụ 2: Nếu ông/bà làm chủ S-corporation, năm nay là năm 2020 và ông/bà phải khai thuế cho năm 2019, Nguyễn Rogers Law sẽ yêu cầu IRS hoàn thuế cá nhân 2019 (nếu đã khai thuế 2019 rồi) và hoàn thuế 2018; 2017. Nếu chưa khai thuế năm 2019 thì NRL sẽ làm giảm thuế năm 2019.

  Tôi phải làm thế nào để đóng thuế thấp nhất khi muốn kinh doanh, mở công ty, hoặc tự làm chủ?

  Người Việt Nam dùng từ “làm ăn” khi nói về việc bắt đầu Kinh doanh, mở công ty, hoặc tự làm chủ.
  Để đơn giản về giấy tờ, đại đa số người Việt Nam sống ở Mỹ hay chọn loại bình self-employed hoặc LLC nhưng không biết rằng họ đang trả thuế gấp đôi so với người làm dạng Corporation và giấy tờ cũng chẳng đơn giản hơn dạng Corporation bao nhiêu.
  Một số người Việt Nam khác thì biết việc LLC hoặc self-emplolyed sẽ trả thuế cao hơn dạng Corporation nên mở S-corporation. Những người nầy lại không biết rằng đ̉ể được đóng thuế thấp nhất họ phải làm giấy tờ thích hợp theo luật thuế và yêu cầu của chính phủ. Không thì họ sẽ trả thúê cao hơn loại hình LLC hoặc self-employed.
  Để trả lời câu hỏi nầy, Luật Sư phải phỏng vấn ông/bà để hiểu rỏ về thông tin cá nhân của ông/bà và đưa ra đề nghị tốt nhất.
 15. Tôi đang làm ăn dưới hình thức LLC. Để được đóng thuế thấp hơn như Luật Sư nói, tôi phải làm gì. Vui lòng hướng dẫn hình thức đơn giàn nhất?


 16. Để được đóng thuế thấp hơn, Luật Sư sẽ giúp người đang “làm ăn” dưới loại hình self-employed hoặc LLC giữ tình trạng “làm ăn” hiện tại nhưng thay đổi loại hình đóng thúê và hoàn thành các giấy tờ IRS yêu cầu để được đóng htuế thấp xuống. Luật Sư sẽ phỏng vấn ông/bà để hiểu rỏ về thông tin cá nhân của ông/bà và đưa ra đề nghị tốt nhất.