Đại Diện Pháp Lý

Đại Diện Thương MạiĐể mở công ty, chi nhánh, dịch vụ hay một cơ sở thương mại mới tại Hoa Kỳ, nhà đầu tư cần phải có ít nhất 3 nhân tố: ngân quỹ cao, thời gian đi qua lại giữa hai nước, và lực lượng lao động. Nếu ông/bà ở vào tình huống thiếu một trong ba nhân tố được đề cập đến, làm thế nào ông/bà vẫn thực hiện được mục đích của mình ở Hoa Kỳ?

Hãy đọc phần Di Trú / Nhập Cảnh để biết thêm thông tin.

Mặt khác, luật định rất đa dạng, chúng tôi không thể nào kể ra hết những gì chúng tôi có thể giúp cho khách hàng.  Chúng tôi khuyến khích quý ông/bà cho chúng tôi biết bất kỳ khó khăn hay yêu cầu đang có để chúng tôi tìm ra phương hướng giải quyết thích hợp nhất, với kết quả cao nhất.
Vì quyền lợi của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu ở Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers, chúng tôi lắng nghe và thâu nhận tất cả các vấn đề gút mắc, nan giải xảy đến ngoài dự kiến của Quý ông/bà và sẽ hổ trợ giải quyết các khó khăn đó.

Trong trường hợp Nguyễn Rogers’ Law không thể giúp giải tỏa được điều quý ông/bà muốn, các thông tin của ông/bà sẽ được giữ tuyệt mật. Chúng tôi sẽ giới thiệu ông/bà đến văn phòng luật khác miễn phí.

Liên lạc Nguyễn Rogers’ Law.

 • CHIA SẼ: Luật sư CẩmLinh Nguyễn Rogers muốn chia xẽ với ông/bà một số điều dưới đây và hy vọng các thông tin sẽ nầy sẽ giúp quý ông/bà tránh các rủi ro tiền mất tật mang sau nầy:
    • Đã có nhiều Việt kiều trở về Việt Nam làm ăn hoặc mua sắm nhà cửa và bị người thân lấy hết tài sản sau khi nhờ người nhà đứng tên.
    • Có nhiều thương nhân Việt Nam khi đến Mỹ đã rơi vào tình trạng của các Việt kiều về Việt Nam và mất rất nhiều tiền
      • chỉ vì không muốn trả vài trăm đô la phí để tìm hiểu về luật của Hoa Kỳ áp dụng cụ thể trên trường hợp của mình với luật sư Mỹ .

  Hoặc

     • vì tin vào người nhà, người quen, hoặc bạn bè nên nhờ những người nầy tìm hiểu thông tin rồi làm theo lời họ chỉ dẫn hơn là đến với luật sư nói tiếng Việt, tiếng anh và thạo luật Hoa Kỳ.
      (Xin nhớ rằng để lấy giấy phép hành nghề Luật sư ở Hoa Kỳ, người luật sư phải tốt nghiệp tiến sỹ luật và sau đó phải đậu kỳ thi kiểm tra luật trong tất cả các năm đã học)

        Vài lời nhắn nhủ để ông/bà tự bảo vệ lấy tài sản và tiền bạc khi đi tạo dựng sự nghiệp ở đất lạ quê người