Mở Công Ty, Chi Nhánh, hoặc Thương Thuyết Hợp Đồng

Làm thế nào để được giấy phép làm việc, visa dài hạn, hay thẻ xanh bằng diện thành lập công ty, chi nhánh, đầu tư tại Mỹ?
Làm thế nào để được giấy phép làm việc, visa dài hạn, hay thẻ xanh bằng diện đầu tư cá nhân hay tự bảo lãnh

  • Làm thế nào để được giấy phép làm việc, visa dài hạn, hay thẻ xanh bằng diện thành lập công ty, chi nhánh, đầu tư tại Mỹ?

    Hoa Kỳ là một quốc gia văn minh và có số lượng dân đứng hàng thứ ba trên thế giới. Có được cơ sở thương mại hay bán được sản phẩm vào thị trường Hoa Kỳ sẽ mang đến cho ông/bà tiềm năng doanh số cao dù rằng sản phẩm hay dịch vụ ông/bà cung cấp chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ của thị trường nầy.
    Vì Hoa Kỳ bao gồm 50 tiểu bang và mỗi tiểu bang có quy định riêng về việc thành lập và triển khai công ty, chi nhánh mới hoặc chi nhánh của công ty nước ngoài, Văn phòng luật Nguyễn Rogers sẽ hướng dẫn và hoạch địch các bước cần phải thực hiện để ông/bà không phải mất nhiều thời gian, tiền bạc, và tránh việc vi phạm các quy định của tiểu bang và liên bang khi thực hiện kế hoạch đầu tư của mình.

  • Kế đến, Văn phòng luật Nguyễn Rogers sẽ hợp pháp hoá tình trạng di trú của ông/bà theo như quy định của Sở Di Trú Mỹ .  Luật sư Nguyễn Rogers sẽ xin giấy phép làm việc, visa dài hạn, hoặc thẻ xanh để ông/bà và các nhân viên nồng cốt được làm việc và lưu trú dài hạn hợp pháp tại Mỹ.

  • Làm thế nào để được giấy phép làm việc, visa dài hạn, hay thẻ xanh bằng diện đầu tư cá nhân hay tự bảo lãnh

    Nếu ông/bà là cá nhân và muốn sống hoặc làm việc tại Mỹ, có nhiều phương thức để thực hiện.  Hãy đọc trang di trú để biết thêm chi tiết.  Đồng thời điền mẫu Liên lạc thật chi tiết để luật sư có thể chọn bộ luật thích hợp với trường hợp của ông/bà mà thực hiện điều ông/bà yêu cầu.

  •