Di Trú / Nhập Cư

Làm thế nào để có visa ngắn hạn, visa dài hạn, giấy phép làm việc, hoặc thẻ xanh để̉ đến Mỹ sinh sống, làm việc, tìm hiểu thị trường, viếng thăm hoặc bán hàng một cách hợp pháp?
Làm thế nào để được cấp visa hoặc thẻ xanh tại Mỹ dù đã vi phạm luật của Mỹ hay ở quá hạn visa trong quá khứ?

Di trú

* VĂN PHÒNG LUẬT NGUYỄN ROGERS sẽ giúp quý vị hoàn thành ý nguyện của mình *

  1. Văn phòng Luật Nguyễn Rogers tư vấn, phát thảo các bước cần thiết phải làm dựa trên tình trạng cụ thể của khách hàng, và hoàn tất hồ sơ xin tất cả các loại visa, giấy tờ cư trú và giấy phép làm việc tại Hoa Kỳ cho người nước ngoài, không phân biệt quốc tịch của người muốn xin đến Mỹ. Các loạ̣i giấy phép nhập cư vào Mỹ nầy bao gồm Visa ngắn hạn, visa dài hạn, visa tự bảo lãnh, visa nhập cư vĩnh viễ̃n, thẻ xanh, giấy phép làm việc, giấy phép nhận nhân công người nước ngoài, v.v…
  1. Văn Phòng Luật Nguỹên Rogers đại diện cho khách hàng để khiếu nại và kiến nghị với chính phủ Mỹ để các hồ sơ bị từ chối được mở lại, được cấp visa, và thẻ xanh vào Mỹ.
   1. LUẬT MỚI:

   2. * Tháng 3/2020, Tổng thống Trump ra luật định là những người muốn nhập cư vĩnh viễn vào Mỹ phải chứng minh là họ sẽ không là gánh nặng cho người bảo lãnh, cho xã hội Mỹ, sẽ không xin tiền phúc lợi, bảo hiểm miễn phí, và các hổ trợ khác của chính Phủ Mỹ. Luật sư cung cấp bằng chứng cho Tổng Lãnh Sự / Đại Sứ Quán Mỹ chứng minh các việc nầy khi người được bảo lãnh đi phỏng vấn để người được bảo lãnh không bị từ chối cấp visa.
   3. Tìm hiểu thêm Luật Di Trú ở phần Hỏi và Trả Lời
    1. Dưới đây là mốt số trường hợp CĂN BẢN để ông/bà tham khảo và hiểu sơ bộ khi nào chính phủ Mỹ cấp visa hay thẻ xanh cho người nước ngoài.

    Bấm đường nối để đọc chi tiết:

   1. Xin giấy phép làm việc, visa dài hạn, hoặc thẻ xanh vì có công ty hay hiệp doanh mua bán tại Mỹ
   2.  Visa du lịch, du học,  nghiên cứu sinh, visa đào tạo dài hạn, visa tham quan, điều trị bệnh, chăm sóc người thân tại Mỹ.
   3. Xin visa dài hạn trên 1 năm, hay thẻ xanh tại Mỹ dù ông/bà đang sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới,
   4. Giấy phép làm việc và thẻ xanh cho thương nhân, người có kỷ năng đặt biệt , người trình độ học vấn cao, hoặc có vốn cao để đầu tư vào Mỹ,
   5. Chỉnh đổi tình trạng bất hợp pháp thành hợp pháp và được cấp giấy phép làm việc và/hoặc thẻ xanh
   6. Bảo lãnh cha mẹ, con cái, anh chị em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, đồng tính luyến ái, con lai
   7. Trả lời các câu hỏi có liên quan đến luật định
   8. Thay thế người bảo lãnh để tiếp tục hồ sơ vì người bảo lãnh qua đời
   9. Các yêu cầu khác
   10. Tìm hiểu thêm Luật Di Trú ở phần Hỏi và Trả Lời

Liên lạc Nguyễn Rogers’ Law để biết thêm chi tiết và thực hiện hoạch định của ông/bà tại Hoa Kỳ:

   1. Xin giấy phép làm việc, visa dài hạn, hoặc thẻ xanh vì có công ty hay hiệp doanh mua bán tại Mỹ :

    Công ty luật Nguyễn Rogers sẽ xin giấy phép làm việc, visa dài hạn và giấy cư trú dài hạn (thẻ xanh) cho ông/bà, chuyên viên, nhân viên quản lý, và nhân viên có kỷ năng đặc biệt (kể cả vợ/chồng và con độc thân dưới 21) được đến Mỹ  triển khai hoạt động hoặc làm cho chi nhánh tại Hoa Kỳ nếu ông/bà đã có công ty, chi nhánh thương mại ở nước ngoài, hoặc liên kết kinh doanh tại Mỹ.
    Nếu ông/bà không có công ty ở Mỹ thì chúng tôi giúp thành lập công ty mới để ông/bà hội đủ điều kiện được cấp giấy phép làm việc, visa dài hạn và giấy cư trú dài hạn.

    Chúng tôi cũng giúp xin mã số thuế và tư vấn về thuế để ông/bà đóng thuế́ cá nhân thấp, được giảm thuế kinh doanh, hoặc được miễn đóng thuế nhập khẩu để giá hàng có thể cạnh tranh với giá thành của các nước khác như Thái Lan, Trung Quốc.

   2. Visa du lịch, du học, nghiên cứu sinh, visa đào tạo dài hạn, visa tham quan, điều trị bệnh, chăm sóc người thân tại Mỹ

    Văn phòng luật Nguyễn Rogers không yêu cầu người xin visa phải có người bảo lãnh đang sống tạ̣i Mỹ để hoàn tất thành công các loại visa kể trên.  Tuy nhiên điều kiện cần có để thực hiện  mỗi loại visa đề cập bên trên là khác nhau.  Danh sách các giấy tờ cần thiết sẻ được gửi đến cho người xin visa sau khi luật sư đã hiểu rõ về̀ hoàn cảnh của người xin.  Visa du lịch có thể được cho phép từ 1 tuần đến 1 năm. Visa du học thì có thể kéo dài nhiều năm tùy theo thời hạn của khoá học, được làm mới lại nếu du học sinh tiếp tục khoá đang học hoặc chuyển sang học các khoá khác.  Visa đào tạo thì được cấp từ 6 tháng đến 2 năm.

   3. Được cấp Visa dài hạn, giấy phép lưu trú trên 2 năm, hay thẻ xanh tại Mỹ dù ông/bà đang sinh sống ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới:

    Với giấy phép nầy ông/bà không phải xin visa mỗi lần muốn đến Mỹ và được ở tại Mỹ theo thời hạn như ý muốn dù rằng quốc gia ông/bà đang sống không nằm trong danh sách các nước liên hiệp của Hoa Kỳ. Để xin được giấy phép nầy, ông/bà cần phải có một trong các điều kiện đưa ra dưới đây:

    • Trường hợp 1:  Công ty ờ nước ngoài của ông/bà đã hoạt động thành công từ 4 năm trở lên, và tổng vốn kinh doanh ít nhất 100.000 USD
    • Trường hợp 2:  Ông/bà không có kinh doanh hay công ty ờ nước ngoài, nhưng ông/bà có từ 550.000 USD trở lên để đầu tư vào Mỹ.
    • Trường hợp 3:  Ông/bà không có kinh doanh hay công ty ờ nước ngoài, nhưng ông/bà có từ 400.000 USD trở lên để mở công ty và tự điều hành.
    • Trường hợp 4:  Công ty ờ nước ngoài của ông/bà đã hoạt động thành công dưới 3 năm và tổng vốn kinh doanh 200.000 USD
    • Trường hợp 5:  Nhiều Công ty trẻ với số vốn nhỏ gợp lại để mở một chi nhánh tại Hoa Kỳ. Luật sư sẽ xem xét từng trường hợp một để đưa ra hướng dẫn cụ thể
    • Trường hợp 6: Ông/bà muốn thành lập công ty, triển khai dự án đầu tư, hoặc mua lại công ty Mỹ.   Nguyen Rogers’ law sẽ giúp thiết kế từng bước một của dự án để thích hợp các yêu cầu của bên di trú.
    • Trường hợp 7: Ông/bà có kỷ năng đặc biết (Thí dụ như cầu thủ nổi tiếng, bác sỹ chuyên khoa, danh họa, v.v…) được các công ty hay tổ chức nước ngoài công nhận. Có một công ty lớn hay cá nhân có uy tín ở Mỹ sẽ thuê ông/bà nếu ông/bà có giấy phép làm việc ở Mỹ.
    • Trường hợp 8: Ông/bà có thân nhân gần đang sống tại Mỹ muốn bảo lãnh ông/bà.
   4. Giấy phép làm việc và thẻ xanh cho thương nhân, người có kỷ năng đặt biệt , người có trình độ học vấn cao, hoặc có vốn cao đề̉ đầu tư vào Mỹ:

    Nguyễn Rogers Law xin giấy phép làm việc, visa dài hạn hoặc thẻ xanh cho người  Việt đang sống bất kỳ nước nào trên thế giới nếu người đó có một trong các tiêu chuẩn  đưa ra dưới đây:

     • a) có tay nghề đặc biệt; hoặc b) đã tốt nghiệp Cử Nhân, Thạc Sỹ, hoặc Tiến Sỹ ở Mỹ hay ở bất kỳ nước nào khać, c) nói viết tiếng Anh tốt, và d) có một công ty tại Mỹ nhận sang làm việc

     Trường hợp ông/bà đủ tiêu chuẩn a) hoặc b) nhưng trình độ anh văn chỉ ở mức trung bình, ông/bà có thể xin học 6 hay 12 tháng tiếng anh tại Mỹ trước khi xin việc làm.

    CÁCH KHÁC

    • Ông/bà có khả năng thành lập công ty tại Mỹ,
    • có khả năng bán hàng hay làm dịch vụ ở  Hoa Kỳ,
    • Muốn đến Mỹ học các  khoá chuyên môn, đại học, hay cao học để tìm việc làm tại Mỹ hoặc tự mở công ty sau nầy.
    • Muốn đầu tư vào dự án được chính phủ Mỹ  cho phép.
    • Nhiều công ty nhỏ có thể hợp lại để hội đủ tiêu chuẩn đưa ra cho chương trình nầy nếu công ty của công bà mới, chưa đủ số vốn đề nghị hoặc thời gian hoặt động chưa dài như đề cập bên trên.
   5. Chỉnh đổi tình trạng bất hợp pháp thành hợp pháp và được cấp giấy phép làm việc và/hoặc thẻ xanh

    Để tư vấn và thực hiện các giấy tờ  cần thiết đúng như luật định cho người đang sống trong tình trạng bất hợp pháp tại Hoa Kỳ được hợp pháp hóa, được cấp giấy phép làm việc.và / hoặc thẻ xanh, VP luật Nguyễn Rogers’ Law cần biết rỏ  về trạng cụ thể của người đang sống bất hợp pháp để áp dụng luật định thích hợp.  Vui lòng điền mẫu liên lạc hay gọi cho chúng tôi.

   6. Bảo lãnh cha mẹ, con cái, anh chị em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, đồng tính luyến ái, con lai

    Nhiều người Việt Nam chạy đến dịch vụ để nhờ điền đơn xin bảo lãnh cha mẹ, con cái, anh chị em, hôn thê, hôn phu, vợ chồng, đồng tính luyến ái, hoặc con lai. Họ không biết rằng chỉ một lỗi trên đơn sẽ làm họ tốn nhiều tiền để hiệu chỉnh sau nầy hoặc đơn sẽ bị từ chối hoàn toàn vì lỗi không chỉnh sửa được. Hồ sơ phải làm lại từ đầu. Tốn thời gian, tốn thêm tiền và phải nhờ đến luật sư mà kết quả thì có khi không còn chắc chắn nữa,
    Văn phòng luật Nguyễn Rogers Law tính phí đặc biệt mà quý ông/bà có thể chấp nhận được cho các trường hợp bảo lãnh đơn giản và mối quan hệ rõ ràng. Điền mẫu Liên lạc với chi tiết của trường hợp muốn bảo lãnh hoặc gọi 407-760-0200 để biết phí là bao nhiêu

   7. Trả lời các câu hỏi có liên quan đến luật định

    Cuộc sống thì không đơn giản. Luật pháp Hoa Kỳ lại rất phức tạp. Nhiều người Việt Nam ngại tốn vài chục đô la nên điện đến dịch vụ, xem trên báo, hoặc hỏi bạn bè để có câu trả lời miễn phí. Họ không biết rằng luật là áp dụng trên từng trường hợp cụ thể một. Trả lời chung chung vì không biết rõ luật, biết sai luật, hay không tìm hiểu chi tiết cụ thể trường hợp của người hỏi sẽ gây tổn thất nặng nề cho người hỏi sau nầy.
    Khi phát hiện ra lỗi, nhiều người phải chạy đến luật sư, trả một số tiền lớn để hiệu chỉnh các lỗi đã phạm, hoặc khóc hận vì các lỗi đã làm không còn sửa được.
    Văn phòng luật Nguyễn Rogers Law nhận trả lời các câu hỏi có liên quan đến luật định với phí tính trên từng câu hỏi một. Bảng phí được hoạch định để quý ông/bà có thể chấp nhận được. Điền mẫu Liên lạc với các câu hỏi thật rõ ràng và kể chi tiết về hoàn cảnh của mình để biết phí là bao nhiêu

   8. Thay thế người bảo lãnh để tiếp tục hồ sơ vì người bảo lãnh qua đời

    Để thay thế người bảo lãnh đã qua đời, ông/bà a) cần phải có mối quan hệ máu mũ hay bởi luật định với người được bảo lãnh, b) trung tâm visa liên lạc để yêu cầu kê khai thu nhập; và c) hồ sơ hội đủ các yêu cầu khác của chính phủ.

   9. Các yêu cầu khác:
     1. Visa làm việc cho văn nghệ sỹ, diễn viên, thể thao, sang Mỹ trình diễn : Văn phòng luật sẽ xin visa làm việc cho người có hợp đồng sang Mỹ trình diễn, đóng phim, hoặc thi đấu thể thao cho thời hạn từ vài ngày đến vài năm.
     2. Con lai: để người con lai và gia đình có thẻ xanh vào Mỹ, chúng tôi sẽ mở lại hồ sơ con lai đã bị từ chối sai hoặc hoàn tất hồ sơ bảo lãnh mới nếu người con lai đó được mộ̣t người đang sống dài hạn và hợp pháp ở Mỹ (không cần quan hệ máu mủ) hoặc một  tổ chức ở Mỹ ký giấy bảo lãnh.
     3. Tự bảo lãnh vì có giấy hôn thú với người mang quốc tịch Mỹ:  Nguyễn Rogers’ law sẽ xin thẻ xanh cho ông/bà dù ông/bà đang sống ngoài Mỹ và người vợ/chồng đã qua đời hoặc từ chối không nộp đơn bảo lãnh nếu: a) ông bà đã kết hôn với người mang quốc tịch Mỹ đó đã được hai năm hay hơn, hoặc b) bị người chồng /vợ hoặc gia đình chồng/vợ đó hành hạ và ức hiếp.
     4. Chuyển đổi Visa:  nếu ông / bà đến Mỹ bằng visa du lịch hay các visa tạm thời khác,  chúng tôi sẽ đổi loại Visa ngắn hạn ông/bà đang cầm sang Visa dài hạn  hoặc thẻ xanh để ông / bà được ở lại Mỹ với thời gian dài theo ý muốn để sinh sống, kinh doanh, làm việc hoặc tham gia các lớp học và đào tạo.
     5. Giấy phép cho thân nhân, nhân viên hoặc người hùn vốn: Nếu ông/bà có được một trong các điều kiện đưa ra ở mục xin giấy phép dài hạn hay giấy phép 10 năm bên trên, vợ/chồng , con cái, nhân viên trụ cột, hay người hùn vốn với ông/bà cũng có thể được cấp giấy phép nầy.  Hãy liên lạc Văn phòng Luật Nguyễn Rogers nếu ông / bà hội đủ tiêu chuẩn cho diện nầy.
     6. Mở lại hồ sơ củ: Chờ đợi số visa để được đi phỏng vấn là một vấn đề nan giải. Văn phòng Luật Nguyễn Rogers sẽ mở lại hoặc sử dụng số visa của hồ sơ củ (đã bị đóng hoặc bị từ chối), để người thân của ông/bà có ngay số visa nhập cư vào Mỹ.  Các hồ sơ nầy có thể đã rất củ hoặc đã bị từ chối vì do lỗi của người bảo lãnh.  Ông/bà phải có số hồ (case number, receipt number) hoặc một giấy tờ có liên quan đến hồ sơ ông/bà muốn được mở lại.  Văn Phòng Luậ̣t có thể giúp tìm số receipt hoặ̣c số hồ sơ nếu ông/bà đã làm mất các giấy tờ có liên quan.
     7. Xin ân xá cho người vì vi phạm luật của Mỹ, ở quá hạn visa, phạm tội hình sự ở Mỹ hay ở nước đang sinh sống, khai man trên hồ sơ định cư, bị bệnh truyền nhiểm, đã từng bị trục xuất, từng là thành viên của các tổ chức phá hoại, nên bị từ chối không cấp visa sang Mỹ.
     8. Người mang quốc tịch Mỹ hoặc thẻ xanh đang sống tại Mỹ muốn thuê nhân công từ Việt Nam sang Mỹ làm việc: hãy liên lạc Nguyễn Rogers’ Law nếu ông/bà hội đủ ít nhất 70% điều kiện của từng diện đưa ra dưới đây:
      • Nếu ông/bà đang làm kinh doanh tại Mỹ, tổng doanh số khai thuế trong 3 năm qua phải từ 500.000 USD trở lên cho mỗi năm. Thu nhập phải trả thuế là trên 200.000 USD mỗi năm

    Hoặc

     • Nếu ông/bà là cá nhân và muốn thuê người làm công hay gia sư người nước ngoài thì thu nhập cá nhân phải hơn 100.000 USD mỗi năm.
     • Ông/bà có thể nhận một nhân công hay nhiều nhân công trong một năm. Số lượng nhân công được nhận là dựa trên số tăng của số doanh thu đề cập phía trên.  Nguyễn Rogers Law có thể gia hạn hai lần Visa cho người nhân công đó. Ông/bà cũng có thể bảo lãnh cho người nhân công nhận được thẻ xanh sau khi họ đã sang Mỹ.
   10. Con hay cháu trên 21 tuổi bị từ chối cấp Visa vào Mỹ:  chúng tôi nhận đẩy nhanh các hồ sơ có trẻ ở tuổi 19 hay 20; nhận làm visa cho trẻ trên 21 tuổi; hoặc khiếu nại vì trẻ trên 21 bị từ chối không cấp visa sang Mỹ khi đi phỏng vấn.  Cơ hội thành công sẽ cao và phí sẽ thấp hơn nếu ông / bà liên lạc với Văn phòng Luật Nguyễn Rogers trước khi hồ sơ bảo lãnh gửi về Việt Nam.
   11. Thông tin về hồ sơ đang treo:  chúng tôi có thể cung cấp thông tin về hồ sơ di trú đang treo như:  khi nào hồ sơ sẽ được chấp thuận, khi nào được gọi bổ túc thu nhập, và khi nào người được bảo lãnh sẽ được gọi phỏng vấn ở Việt Nam.
   12. Nguyễn Rogers’ Law nhận đẩy hồ sơ bị Sở Di Trú – USCIS; hoặc Trung Tâm Visa – NVC treo quá lâu được xử lý ngay, hay đẩy một số hồ sơ bảo lãnh đang treo được chấp thuận sớm hơn.
   13. Nhận làm đơn xin thi lấy quốc tịch Mỹ bằng tiếng Việt hoặc miễn thi.  Hoặc khiếu nại vì đơn xin quốc tịch đã bị từ chối.
   14. Khiếu nại vì bị chính phủ Mỹ từ chối không cấp hay làm mới passport Mỹ.
   15. Nhận các yêu cầu muốn hủy đơn bảo lãnh, visa, hoặc thẻ xanh vì người bảo lãnh không còn muốn bảo lãnh nữa.
   16. Nguyễn Rogers’ Law cũng nhận:  làm lại các giấy tờ di trú cá nhân bị thất lạc, và giải quyết các vấn đề vướng mắc có liên quan đến người nước ngoài đang hiện diện tại Mỹ.
    VUI LÒNG GHI NHẶN rằng các trường hợp căn bản là các trường hợp đơn giản nhất. Trường hợp không nằm trong các diện căn bản không phải là sẽ không có cơ hội ở Mỹ. Các trường hợp không nằm trong diện căn bản là các trường hợp ĐẶC BIỆT. Để thành công, các trường hợp ĐẶC BIỆT phải TÌM luật Sư có kinh nghiệm, thông thạo bộ luật di trú và nhập cư ở Mỹ, nghiên cứu chi tiết trường hợp ĐẶC BIỆT của khách hàng, và hoạch định phương ÁN thực hiện các hồ sơ của mình.
   17. Xem thêm thông tin về di trú ở phần Hoạt động
   18. Xem từng trường hợp cụ thể ở phần Hỏi Trả Lời