Luật Thuế

Nếu ông/bà có câu hỏi hoặc thắc mắc về Luật Thuế ở Mỹ, ông/bà có thể tìm thông tin luật và câu trả lời tổng quát như dưới đây. Để dễ tìm nhất, bấm Ctrl-F và đánh từ khóa vào khuông tìm kiếm. Luật Sư cập nhật luật trên trang web mỗi tuần.
Muốn được Luật Sư trả lời cụ thể hoặc hoàn thành ý muốn của ông/bà, điền mẫu LIÊN LẠC
other services

 1. Nguyen Rogers Law (NRL) nhận thực hiện chứng từ đáp ứng đúng yêu cầu của sở thuế để ông/bà không bị đóng thuế phụ hay thuế tự kinh doanh.
 2. Thực hiện hồ sơ theo yêu cầu của IRS để những người làm hợp đồng, các doanh nghiệp tư nhân, chủ LLC; và S-Corporation được đóng thuế ở mức thấp nhất.
 3. Xin trợ cấp của IRS vì thu nhập việc làm thấp (work low income).
 4. Yêu cầu IRS hoàn tiền vì lỗi của người khai thuế. Đây là chương trình bảo đảm, NRL sẽ không tính phí NẾU người xin không được giảm hoặc hoàn thuế như Luật Sư thông báo khi ký Hợp Đồng. Ông/bà có thể email thuế năm 2017; 2018; 2019 cho hoso@aba-us.com nếu muốn vào chương trình nầy
 5. Những người làm việc và nhận mẫu 1099 vào cuối năm nên tìm Hiểu Luật Thuế của Mỹ ở trang nầy Để Đóng Thuế Thấp Nhất; có cuộc Sống Tốt Đẹp khi Nghĩ Hưu ; được nhận hổ trợ 100% từ Chính Phủ khi bị hoạn nạn như trong thời kỳ Virus Corona; và khi bệnh thì được tiền thất nghiệp

 6. Những người làm chủ tiệm LLC và trả tiền cho nhân viên hợp đồng bằng mẫu 1099 trước đây, bây giờ muốn chuyển qua W-2 để người người hợp đồng được nhận hổ trợ 100% từ Chính Phủ khi bị hoạn nạn như trong thời kỳ Virus Corona; và khi bệnh thì được tiền thất nghiệp nên đọc trang nầy để tránh việc người chủ và người nhân viên trả thuế quá cao một cách bất hợp lý

 7. Kể từ năm 2018, chính phủ giảm 20% thuế cho những người làm thương mại dạng LLC, S-corporation, hoặc self-employment như thợ nail, thợ tóc, handy man, v.v… Đại đa số các dịch vụ khai thuế bỏ qua không tính việc gia giảm nầy. Nguyễn Rogers Law nhận đòi số tiần nầy nếu số tiền tổng thu nhập trên 1040 của ông bà là 25.000 USD trở lên

 8. Cảnh báo: Có một số dịch vụ khai thuế làm sai phần thuế cá nhân của những người làm chủ doanh nghiệp S-corporation. Lỗi của dịch vụ khai thuế làm cho người chủ doanh nghiệp đóng thuế thấp xuống rất nhiều vì người chủ S-corporation không phải đóng thuế cho Sở Xã Hội và thuế Medicare.


 9. * Nếu Sở thuế IRS phát hiện ra việc nầy thì người chủ S-corporation sẽ phải đóng thuế của các năm họ đã không đóng trong quá khứ, cộng thêm lãi 10% cho mỗi năm không đóng và tiền phạt. Người chủ S-corporation chỉ bị ở tù nếu là đồng lõa của dịch vụ khai thuế để làm việc nầy, hoặc biết mà không sửa để được hưởng lợi.
  * Nếu Sở thuế IRS KHÔNG phát hiện ra việc nầy thì người chủ S-corporation sẽ không được nhận tiền hưu và Medicare mà phải xin tiền trợ cấp thu nhập thấp SSI khi về già hoặc bị tàn tật.
  Muốn đóng thuế thấp mà không bị IRS phạt và/hoặc được hưởng tiền hưu cao và Medicare, đọc câu “Làm thế nào để trả thuế thấp hơn?” dưới đây.
 10. Nếu anh/chị đã từng là khách hàng của Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers Law (NRL) và chưa được sở thuế IRS hoàn lại 1 phần phí anh chị đã trả cho Luật Sư thì liên lạc với NRL để Luật Sư đòi IRS hoàn cho anh chị.


 11. 1. LS chỉ nhận đòi cho những năm 2017, 2018, 2019 và nếu anh/chị đã trả phí cho NRL số tiền ít nhất $3000 cho năm muốn đòi.
  2. Đây là chương trình bảo đảm. Nếu IRS từ chối không hoàn phí cho anh chị thì LS sẽ hoàn lại phí đã đặt cọc. Số phí đặt cọc được tính dựa trên tổng số tiền IRS sẽ hoàn lại cho anh chị.
  Nếu anh chị muốn NRL thực hiện việc nầy thì Email cho hoso@aba-us.com:
  3. bộ hồ sơ khai thuế của năm muốn đòi.
  4. Bằng chứng anh chị đã trả phí cho NRL, TD: Hợp đồng; bank statement; check đã.
  5. Nếu anh/chị trả phí bằng cách deposit trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của NRL thì cho NRL biết tháng năm đã chi trả để nhờ NRL lục lại về việc anh/chị đã trả phí.
  6. Sau khi NRL đã có đủ cốc thông tin bên trên, NRL sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo.
  • Nếu anh/chị KHÔNG PHẢI là khách hàng của Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers Law (NRL), số tiền anh chị trả cho LS khác phải từ 4000 Usd trở lên thì NRL mới nhận làm trường hợp của anh chị.
 12. Làm thế nào để trả thuế thấp nhất?

 13. Có nhiều cách để được giảm thuế liên bang hoặc không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và/hoặc cá nhân cho tiểu bang Florida; Alaska; Neveda; North Dakota, Texas, Washington.
  Thông thường, thuế chỉ được giảm cho năm hiện hành chứ không thể trở về quán khứ. Tuy nhiên nếu ông/bà làm chủ công ty dưới dạng S-Corporation thì Luật Sư sẽ yêu cầu IRS hoàn thuế cá nhân năm thuế hiện hành (nếu đã khai thuế rồi); và 3 năm trước đó. Nếu chưa khai thuế năm hiện hành thì NRL sẽ làm giảm thuế năm hiện hành.

  Thí dụ 1: năm nay là năm 2020 và ông/bà phải khai thuế cho năm 2019, Nguyễn Rogers Law sẽ không giúp giảm thuế cá nhân 2019 được nếu ông/bà nhận 1099 vào cuối năm hoặc lam̀ chủ LLC.

  Thí dụ 2: Nếu ông/bà làm chủ S-corporation, năm nay là năm 2020 và ông/bà phải khai thuế cho năm 2019, Nguyễn Rogers Law sẽ yêu cầu IRS hoàn thuế cá nhân 2019 (nếu đã khai thuế 2019 rồi) và hoàn thuế 2018; 2017. Nếu chưa khai thuế năm 2019 thì NRL sẽ làm giảm thuế năm 2019.

  Nếu ông/bà muốn được đóng thuế thấp cho năm 2019, 2020 hoặc các năm trong tương lai hoặc hoàn thuế các năm cũ thì vui lòng đọc hết hướng dẫn của Luật Sư ở bên dưới.

  A. Những người đang làm chủ S-Corporation thì đọc từ phần “C” ở bên dưới.
  B. Những người đang làm việc theo dạng hợp đồng (sub-contractor), tự kinh doanh (self-employed); kinh doanh dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn (LLC); hoặc nhận mẫu thu nhập kê khai thuế 1099 vào cuối năm thì phải luôn bị đóng self-employed tax dựa trên thu nhập sau khi đã cấn trừ chi phí, Và đóng thêm thuế thu nhập cá nhân. Điều nầy giống như bị đóng thuế hai lần.
  Thí dụ 1:thu nhập trên 1099 hoặc tổng doanh thu của LLC là 15.000 USD. Chi phí 3.000 USD. Ông/bà sẽ đóng self-employed tax: USD 918 thay gì hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập vì thu nhập nằm trong nhóm thu nhập thấp.
  Thí dụ 2:thu nhập trên 1099 hoặc tổng doanh thu của LLC là 35.000 USD. Chi phí 5.000 USD. Ông/bà sẽ đóng self-employed tax: 2295 USD cộng thêm thuế thu nhập cá nhân khoảng 4.100 USD. Tổng cộng thuế phải đóng là: 6.395 USD, thay vì chỉ khoảng 4.000 USD hoặc thấp hơn.
  Thí dụ 3:thu nhập trên 1099 hoặc tổng doanh thu của LLC là 150.000 USD. Chi phí 50.000 USD. Nếu độc thân, ông/bà sẽ đóng self-employed tax 10.063,30 USD cộng thêm thuế thu nhập cá nhân khoảng USD 11.000. Tổng cộng thuế phải đóng là: 21.063,30 USD, thay vì chỉ đóng khoảng 11.000 USD hoặc thấp hơn.

  C. Luật Sư Cẩm Linh có thể giúp:

  1. Người làm việc theo dạng self-employed, sub-contractor, hay có doanh nghiệp thành lập dưới dạng LLC sẽ không phải đóng số thuế ghi ở dòng số 15, Mẫu 1040 nâm 2019 và được giảm thêm từ 10% đến 25% trên số tiền thuế phải đóng ghi ở dòng 14 của mẫu 1040.
  2. Người làm chủ doanh nghiệp thành lập dạng S-corporation thì được giảm 10% đến 25% trên số tiền thuế cá nhân ghi ở dòng số 19, Mẫu 1040 nâm 2019 .
  3. Nếu ông/bà đang làm việc và nhận mẫu 1099 hoặc W-2 từ doanh nghiệp LLC do chính ông/bà làm chủ thì sẽ được giảm cả 2 số tiền thuế phải đóng ở mục 1 và mục 2 của phần “C” nầy.
  4. Nếu ông/bà đang làm việc và nhận W-2 từ chủ thì hỏi ngân hàng cách nào để được giảm thuế mỗi năm và thực hiện như ngân hàng chỉ. Đừng liên lạc Nguyễn Rogers Law.

  D. Để công việc có hiệu quả cao, Luật Sư Cẩm Linh chỉ nhận thực hiện chương trình giảm thuế cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp có MỘT trong 4 điều kiện đưa ra dưới đây:

  a) TỔNG thu nhập ghi trên tất cả 1099 nhận được trong một năm là trên 35.000 USD; hoặc
  b) TỔNG doanh số của doanh nghiệp, sau khi đã trả tiền lương nhân viên hoặc tiền công sub-contractor, thì còn lại trên 35.000 USD; hoặc
  c) số thuế phải đóng ghi ở dòng số 15, Mẫu 1040 là trên 1250 USD; hoặc
  d)số thuế phải đóng ghi ở dòng số 19, Mẫu 1040 là trên 1750 USD.
  e) Ghi nhận: Nguyễn Rogers Law không nhận làm chương trình nầy cho người lãnh W-2 từ chủ hay công ty

  E. Thực hiện:

  Để công việc có hiệu quả cao, trước khi liên lạc Nguyễn Rogers Law để làm giảm thuế trong năm 2020 và các năm trong tương lai, ông/bà hãy lấy các giấy tờ đã nộp cho IRS năm 2019 ra để tự đánh giá sơ khởi:
  1. Người nhận 1099 vào cuối năm thì tìm tất cả mẫu 1099 nhận được trong năm 2019 xem tổng cộng thu nhập có trên 30,000 USD không. Nếu tổng số tiền lãnh trên 1099 dưới 30,000 USD thì tìm mẫu 1040, nếu số tiền ghi dòng số 15 trên 2250 USD thì hãy liên lạc Nguyễn Rogers Law.
  2. Người làm chủ LLC hoặc S-corporation: kiểm tra xem số thuế phải đóng ghi ở dòng số 15, Mẫu 1040 có trên 2250 USD; HOẶC dòng số 19 có trên 2250 USD không. Nếu một trong hai dòng là CÓ thì hãy liên lạc Nguyễn Rogers Law.
  3. Sau khi xác định là ông/bà hội đủ các điều kiện ghi từ số 1 đến số 3 của phần nầy, và ông/bà muốn Luật Sư Cẩm Linh giúp :
  + làm giảm thuế năm 2020 và các năm trong tương lai thì email cho hoso@aba-us.com. Vui lòng ghi rõ ý muốn của ông/bà là muốn được giảm thuế ở mục số mấy ở phần “C” bên trên. Nguyễn Rogers Law sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo.
  Và/hoặc
  + Lấy lại thuế đã đóng trong 3 năm qua nếu ông bà đang kinh doanh dưới dạng Corporation. LS Cẩm Linh thực hiện việc nầy theo chương trình bảo đảm. Luật Sư sẽ hoàn lại toàn bộ phí đãn đặt cọc nếu IRS từ chối không hoàn tiền lại cho ông/bà như Luật Sư đã YÊU CẦU.
  4. Khi thực hiện việc giúp ông/bà đóng thuế thấp nầy, Luật Sư sẽ hướng dẫn ông/bà từng bước những việc ông/bà sẽ tự thực hiện để được giảm thuế các năm sau đó mà không cần gặp lại Luật Sư mỗi năm. Phần nào ông/bà không tự làm được thì Lụât Sư sẽ báo phí giúp ông/bà phần đó.
  * Sau khi đã xác định là ông/bà hội đủ các điều kiện ghi từ số 1 đến số 3 của phần nầy, và ông/bà muốn Luật Sư Cẩm Linh giúp thực hiện việc làm giảm thuế năm 2020 hoặc các năm trong tương lai thì email cho hoso@aba-us.com. Vui lòng ghi rõ ý muốn của ông/bà là muốn được giảm thuế ở mục số mấy ở phần “C” bên trên. Nguyễn Rogers Law sẽ hướng dẫn các bước tiếp theo.

  Ghi nhớ: ông/bà phải liên lạc với Nguyễn Rogers Law trể nhất là ngày 15 tháng 12 của năm thuế hành để được giảm thuế của năm đó. Thí dụ:

  Thí dụ 1: Nguyễn Rogers Law không thể làm giảm thuế cho năm 2019 vì tháng 9/2019 đã qua.
  Thí dụ 2: Muốn được giảm thuế cho năm 2020 thì ông/bà phải liên lạc Nguyễn Rogers Law trể nhất là ngày 15/12/2020.
  Thí dụ 3: Muốn được giảm thuế cho năm 2021 hoặc các năm sau đó thì ông/bà phải liên lạc Nguyễn Rogers Law trước ngày 15/12/2021 hoặc từng năm sau.
  Ghi chú:
  * Nguyễn Rogers Law sẽ không giúp được ông/bà giảm thuế năm 2019 vì tháng 12/2019 đã qua, nhưng Ông/bà phải lấy thuế năm 2019 để tự đánh giá việc Nguyễn Rogers Law sẽ nhận làm giảm thuế hoặc không phải đóng thuế cá nhân cho thuế năm 2020 hoặc các năm trong tương lai hay không.
  * Nếu vì tiếng Anh yếu, ông/bà không thể theo hướng dẫn bên trên để xác định là mình có đủ tiêu chuẩn để thực hiện chương trình giảm thuế hay không thì SCAN và email bộ thuế của năm hiện hành cho hoso@aba-us.com. 24 giờ sau khi gửi email, gọi 407-715-6864, gặp Cathy và hỏi là ông/bà có ̣đủ tiêu chuẩn vào chương trình giảm thuế hay không. Nguyễn Rogers Law không thể trả lời các email gửi hình chụp giấy tờ.
 14. Tôi phải làm thế nào để đóng thuế thấp nhất khi muốn kinh doanh, mở công ty, hoặc tự làm chủ?

 15. Người Việt Nam dùng từ “làm ăn” khi nói về việc bắt đầu Kinh doanh, mở công ty, hoặc tự làm chủ.
  Để đơn giản về giấy tờ, đại đa số người Việt Nam sống ở Mỹ hay chọn loại bình self-employed hoặc LLC nhưng không biết rằng họ đang trả thuế gấp đôi so với người làm dạng Corporation và giấy tờ cũng chẳng đơn giản hơn dạng Corporation bao nhiêu.
  Một số người Việt Nam khác thì biết việc LLC hoặc self-emplolyed sẽ trả thuế cao hơn dạng Corporation nên mở S-corporation. Những người nầy lại không biết rằng đ̉ể được đóng thuế thấp nhất họ phải làm giấy tờ thích hợp theo luật thuế và yêu cầu của chính phủ. Không thì họ sẽ trả thúê cao hơn loại hình LLC hoặc self-employed.
  Để trả lời câu hỏi nầy, Luật Sư phải phỏng vấn ông/bà để hiểu rỏ về thông tin cá nhân của ông/bà và đưa ra đề nghị tốt nhất.
 16. Tôi đang làm ăn dưới hình thức LLC. Để được đóng thuế thấp hơn như Luật Sư nói, tôi phải làm gì. Vui lòng hướng dẫn hình thức đơn giàn nhất?


 17. Để được đóng thuế thấp hơn, Luật Sư sẽ giúp người đang “làm ăn” dưới loại hình self-employed hoặc LLC giữ tình trạng “làm ăn” hiện tại nhưng thay đổi loại hình đóng thúê và hoàn thành các giấy tờ IRS yêu cầu. Luật Sư sẽ phỏng vấn ông/bà để hiểu rỏ về thông tin cá nhân của ông/bà và đưa ra đề nghị tốt nhất.
 18. Nếu anh/chị đã từng trả một số tiền trên 4000 USD trong quá khứ nhưng chưa bao giờ yêu cầu IRS hoàn lại 1 phần của số tiền đó và anh chị làm việc dưới dạng 1099 thì anh/chị có thể liên lạc Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers Law (NRL) bằng email hoso@aba-us.com nhờ giúp đở. Đây là chương trình bảo đảm, NRL sẽ hoàn lại phí đã đặt cọc nếu IRS từ chối yêu cầu hoàn tiền. Số phí đặt cọc được tính dựa trên tổng số tiền IRS sẽ hoàn lại cho anh/chị.


 19. 1. LS chỉ nhận đòi cho những năm 2017, 2018, 2019 và nếu anh/chị đã trả phí cho NRL số tiền ít nhất $3000 cho năm muốn đòi.
  2. Đây là chương trình bảo đảm. Nếu IRS từ chối không hoàn phí cho anh chị thì LS sẽ hoàn lại phí đã đặt cọc. Số phí đặt cọc được tính dựa trên tổng số tiền IRS sẽ hoàn lại cho anh chị.
 20. Chương trình chính phủ hổ trợ tài chánh để trả chi phí sinh hoạt trong một tháng:

 21. Kể từ ngày 20/4/2020, chính phủ sẽ TỰ ĐỘNG chuyển tiền vào tài khoản, hoặc gửi check dựa trên cách khai nhận thuế năm 2018 hoặc 2019. Số tiền sẽ là 1200 USD (độc thân); hoặc 2400 USD (kết hôn và khai thuế chung); thêm 500 USd cho mỗi đứa con có tên trên tờ khai báo thuế.
  a. Không cần phải nộp đơn xin.
  b. Người không có khai thuế 2018 vì không có thu nhập thì khai 2019 NGAY.
  c. Người không có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh thì phải ở Mỹ trên 18 tháng và có số xã hội hoặc mã số thuế thì mới nhận được tiền nầy.
  d. Người không có khai thuế nhưng có quốc tịch hoặc thẻ xanh cũng được cấp tiền nầy.
  e. Chờ đến 30/5/2020 mà chưa nhận được tiền thì email NRL: hoso@aba-us.com để yêu cầu giúp đở: 1) kiểm tra tại sao không nhận được tiền nầy: phí 25 USD ; 2) yêu cầu IRS chuyển tiền vào tài khoản hoặc gửi check nếu ông bà đủ tiêu chuẩn được hưởng tiền: phí 25 USD ; 3) khiếu nại vì IRS từ chối không cho tiền. Luật Sư phải xem ông bà có đủ tiêu chuẩn để được chính phủ cho hay không. Tốt nhất là làm bước số 1 rồi hãy yêu cầu NRL báo phí.

 22. Làm thế nào để không bị từ chối các trợ cấp chính phủ như: trợ cấp thất nghiệp; trợ cấp khủng hoảng kinh tế chung trong xã hội; trợ cấp mất việc vì bệnh hay tai nạn; hoặc được trợ cấp nợ không hoàn trả; v.v…

 23. Để được hưởng các trợ cấp của chính phủ như nói trên, người xin phải:
  a. đã từng làm việc ít nhất 12 tháng: trước khi mất việc, hay trước khi nghĩ việc (người làm dạng self-employed), hoặc trước khi bị cho thôi việc (người làm nhân viên, hợp đồng, hay sub-contractor) vì bệnh tật; khủng hoảng kinh tế; hoặc tai nạn.
  b. Đóng thuế đúng quy định của Sở Thuế Liên Bang IRS và Tiểu Bang ít nhất 18 tháng trước khi sự cố xảy ra.
  c. Thực hiện đúng các giấy tờ thuế và giấy tờ làm việc hay kinh doanh theo quy định của Sở Thuế Liên Bang IRS và Tiểu Bang ít nhất 12 tháng trước khi sự cố xảy ra.
  Những người làm việc dạng self-employed, sub-contractor, hay có doanh nghiệp thành lập dạng LLC đều không hội đủ ba yêu cầu bên trên.

 24. Chương trình chính phủ cho vay nợ không phải hoàn trả sau nầy:

 25. a. phải nộp đơn xin.
  b. Số tiền được cho vay nhưng không phải hoàn sẽ chạy từ 100 USD đến 10,000 USD.
  c. Phải hội đủ một số điều kiện .

 26. Chương trình chính phủ cho vay nợ KHÔNG HOÀN TRẢ để trả lương nhân viên hoặc người làm hợp đồng (subcontractor) và chi phí khác:

 27. a. phải nộp đơn xin ở nơi chính phủ chỉ định.
  b. Số tiền được chính phủ cho vay lên đến nhiều triệu đô tùy theo tầm cở doanh nghiệp lớn hay nhỏ.
  c. Nợ sẽ không cần hoàn trả nếu xài số tiền vay đúng như chính phủ quy định. Không thì sẽ bị tính lãi là 1% và …..
  d. Phải hội đủ một số điều kiện

 28. Chương trình chính phủ cho vay nợ để trả lương nhân viên; người làm hợp đồng, và chi phí khác:

 29. ĐẠI ĐA SỐ NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM LÀM SUBCONTRACTOR HOẶC SELF-EMPLOYED KHÔNG VÀO ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH NẦY VÌ KHÔNG BIẾT CÁCH BÁO THUẾ và làm giấ́y tờ TRONG QUÁ KHỨ. Đọc phần “Làm thế nào để được hưởng các trợ cấp chính phủ” bên trên để chuẩn bị cho tương lai.

 30. Kể từ ngày 1/10/2018, nếu USCIS từ chối đơn xin gia hạn visa; đơn chuyển diện; hoặc đơn xin thẻ xanh, USCIS sẽ đưa người xin và các thành viên trong gia đình người xin, ra tòa để trục xuất.

 31. Khi nhận được thư USCIS thông báo đang đưa ông/bà ra tòa để trục xuất thì ông/bà phải liên lạc Luật Sư ngay để tìm phương án cứu hồ sơ, hoặc giải quyết tốt nhất để không bị phạt không cho trở lại Mỹ sau nầy.