LUẬT HOA KỲ CẦN BIẾT

 1. Tìm Hiểu Luật Thuế của Mỹ ở trang nầy Để Đóng Thuế Thấp; có cuộc Sống Tốt Đẹp khi Nghĩ Hưu ; khi bị hoạn nạn như trong thời kỳ Virus Corona; và khi bệnh thì được tiền thất nghiệp
  Tìm Hiểu Luật Hoa Kỳ về Di Trú ở trang nầy để không bị chính phủ lấy Quốc Tịch Mỹ lại; bị đưa ra tòa Trục Xuất; hoặc bị cấm không cho vào Mỹ
  Tìm Hiểu Hổ Trợ Tài Chánh của Chính Phủ Mỹ cho nạn dịch Corona ở trang nầy
  Tìm Hiểu về Xin tiền thất nghiệp (unemployment / reemployment)
 1. Làm thế nào để không bị từ chối các trợ cấp chính phủ như: trợ cấp thất nghiệp; trợ cấp khủng hoảng kinh tế chung trong xã hội; trợ cấp mất việc vì bệnh hay tai nạn; hoặc được cấp nợ không hoàn trả; v.v…

 2. Để được hưởng các trợ cấp của chính phủ như nói trên, người xin phải:
  a. đã từng làm việc ít nhất 18 tháng: trước khi mất việc, hay trước khi nghĩ việc (người làm dạng self-employed), hoặc trước khi bị cho thôi việc (người làm nhân viên, hợp đồng, hay sub-contractor) vì bệnh tật; khủng hoảng kinh tế; hoặc tai nạn.
  b. Đóng thuế đúng quy định của Sở Thuế Liên Bang IRS và Tiểu Bang ít nhất 18 tháng trước khi sự cố xảy ra.
  c. Thực hiện đúng các giấy tờ thuế và giấy tờ làm việc hay kinh doanh theo quy định của Sở Thuế Liên Bang IRS và Tiểu Bang ít nhất 12 tháng trước khi sự cố xảy ra.

  Để biết thêm về vấn đề nầy và phương thức thực hiện, Email Nguyễn Rogers Law tại: hoso@aba-us.com để ghi danh tham dự buổi hội thảo và hướng dẫn Làm Theo Quy Định Của Chính Phủ. Phí tham dự là 75 USD/người.

 3. Làm thế nào để trả thuế thấp hơn?

 4. Có nhiều cách để được giảm thuế liên bang hoặc không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp và/hoặc cá nhân cho tiểu bang Florida; Alaska; Neveda; North Dakota, Texas, Washington.
  Luật Sư Cẩm Linh có thể giúp cho ông/bà đóng thuế thấp xuống khoảng 1/3 số tiền ông/bà đang đóng hiện hành. Luật Sư CẩmLinh liệt kê một số luật căn bản như dưới đây để ông/bà tự đánh giá bước ban đầu là mình có cần sự giúp đở của Nguyễn Rogers Law hay không.

  * Nếu ông/bà đang làm việc và nhận W-2 thì hỏi ngân hàng cách nào để được giảm thuế mỗi năm và thực hiện như ngân hàng chỉ. Đừng liên lạc Nguyễn Rogers Law.
  * Nếu ông/bà đang kinh doanh dưới hình thức Corporation hoặc Incorporation, vui lòng lấy hẹn với Luật Sư để được hướng dẫn riêng.

  * Nếu ông/bà đang làm việc theo dạng hợp đồng (contractor), tự kinh doanh (self-employed); kinh doanh dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn (LLC); hoặc nhận mẫu thu nhập kê khai thuế cuối năm 1099 vào cuối năm thì phải luôn bị đóng self-employed tax dựa trên thu nhập sau khi đã cấn trừ chi phí, cộng thêm thuế thu nhập cá nhân. Điều nầy giống như bị đóng thuế hai lần.

  Thí dụ 1: thu nhập trên 1099 hoặc tổng doanh thu của LLC là 15.000 USD. Chi phí 3.000 USD. Ông/bà sẽ đóng self-employed tax: USD 918 thay gì hoàn toàn không phải đóng thuế thu nhập vì thu nhập nằm trong nhóm thu nhập thấp.

  Thí dụ 2: thu nhập trên 1099 hoặc tổng doanh thu của LLC là 35.000 USD. Chi phí 5.000 USD. Ông/bà sẽ đóng self-employed tax: 2295 USD cộng thêm thuế thu nhập cá nhân khoảng 4.100 USD. Tổng cộng thuế phải đóng là: 6.395 USD, thay vì chỉ khoảng 4.000 USD hoặc thấp hơn.

  Thí dụ 3: thu nhập trên 1099 hoặc tổng doanh thu của LLC là 150.000 USD. Chi phí 50.000 USD. Nếu độc thân, ông/bà sẽ đóng self-employed tax 10.063,30 USD cộng thêm thuế thu nhập cá nhân khoảng USD 11.000. Tổng cộng thuế phải đóng là: 21.063,30 USD, thay vì chỉ đóng khoảng 11.000 USD hoặc thấp hơn.

  Nếu ông/bà đang làm việc theo dạng hợp đồng (contractor), tự kinh doanh (self-employed); kinh doanh dưới hình thức trách nhiệm hữu hạn (LLC); hoặc nhận mẫu thu nhập kê khai thuế cuối năm 1099 vào cuối năm, ông/bà nên ghi danh buổi họp tìm hiểu tổng quát cách được giảm thuế và số tiền sẽ được giảm là bao nhiêu để quyết định có nên theo chương trình nầy hay không. Ông/bà chỉ nên tìm hiểu và thực hiện chương trình nầy nếu tổng thu nhập cá nhân hoặc doanh số sau khi đã trả phần 1099 hàng năm là trên 35.000 USD.

  Phí tham dự buổi họp tìm hiểu tổng quát cách được giảm thuế là 75 USD/người.

 5. Người ở Mỹ đang trợ cấp cho vợ/chồng. Người vợ/chồng đó đang ở Mỹ hoặc đang ở nước ngoài và đang chờ USCIS ra quyết định trên đơn bảo lãnh I-130; I-360; hay I-129F

 6. Liên lạc Nguyễn Rogers Law nếu muốn lấy lại thuế trong 3 năm đã qua; và được giảm thuế thu nhập năm hiện tại và tương lai vì ông/bà nằm trong trường hợp nầy.

 7. Chương trình chính phủ hổ trợ tài chánh để trả chi phí sinh hoạt trong một tháng:

 8. Kể từ ngày 20/4/2020, chính phủ sẽ TỰ ĐỘNG chuyển tiền vào tài khoản, hoặc gửi check dựa trên cách khai nhận thuế năm 2018 hoặc 2019. Số tiền sẽ là 1200 USD (độc thân); hoặc 2400 USD (kết hôn và khai thuế chung); thêm 500 USd cho mỗi đứa con có tên trên tờ khai báo thuế.
  a. Không cần phải nộp đơn xin.
  b. Người không có khai thuế 2018 vì không có thu nhập thì khai 2019 NGAY.
  c. Người không có quốc tịch Mỹ hay thẻ xanh thì phải ở Mỹ trên 18 tháng và có số xã hội hoặc mã số thuế thì mới nhận được tiền nầy.
  d. Người không có khai thuế nhưng có quốc tịch hoặc thẻ xanh cũng được cấp tiền nầy.
  e. Chờ đến 30/5/2020 mà chưa nhận được tiền thì email NRL: hoso@aba-us.com để yêu cầu giúp đở: 1) kiểm tra tại sao không nhận được tiền nầy: phí 25 USD ; 2) yêu cầu IRS chuyển tiền vào tài khoản hoặc gửi check nếu ông bà đủ tiêu chuẩn được hưởng tiền: phí 25 USD ; 3) khiếu nại vì IRS từ chối không cho tiền. Luật Sư phải xem ông bà có đủ tiêu chuẩn để được chính phủ cho hay không. Tốt nhất là làm bước số 1 rồi hãy yêu cầu NRL báo phí.

 9. Chương trình chính phủ cho vay nợ không phải hoàn trả sau nầy:

 10. a. phải nộp đơn xin.
  b. Số tiền được cho vay nhưng không phải hoàn sẽ chạy từ 100 USD đến 10,000 USD.
  c. Phải hội đủ một số điều kiện .

 11. Chương trình chính phủ cho vay nợ để trả lương nhân viên hoặc người làm hợp đồng (subcontractor) và chi phí khác:

 12. a. phải nộp đơn xin ở nơi chính phủ chỉ định.
  b. Số tiền được chính phủ cho vay lên đến nhiều triệu đô tùy theo tầm cở doanh nghiệp lớn hay nhỏ.
  c. Nợ sẽ không cần hoàn trả nếu xài số tiền vay đúng như chính phủ quy định. Không thì sẽ bị tính lãi là 1% và …..
  d. Phải hội đủ một số điều kiện

 13. Chương trình chính phủ cho vay nợ để trả lương nhân viên; người làm hợp đồng, và chi phí khác:

 14. PHẦN LỚN NHỮNG NGƯỜI VIỆT NAM LÀM SUBCONTRACTOR HOẶC SELF-EMPLOYED KHÔNG VÀO ĐƯỢC CHƯƠNG TRÌNH NẦY VÌ KHÔNG BIẾT CÁCH BÁO THUẾ và làm giấ́y tờ TRONG QUÁ KHỨ. Đọc phần “Làm thế nào để được hưởng các trợ cấp chính phủ” bên trên để chuẩn bị cho tương lai.

 15. Kể từ ngày 1/10/2018, nếu USCIS từ chối đơn xin gia hạn visa; đơn chuyển diện; hoặc đơn xin thẻ xanh, USCIS sẽ đưa người xin và các thành viên trong gia đình người xin, ra tòa để trục xuất.

 16. Khi nhận được thư USCIS thông báo đang đưa ông/bà ra tòa để trục xuất thì ông/bà phải liên lạc Luật Sư ngay để tìm phương án cứu hồ sơ, hoặc giải quyết tốt nhất để không bị phạt không cho trở lại Mỹ sau nầy.

 17. F-1; J-1; hoặc M-1 Xin Chuyển Dịên Visa:

 18. Kể từ tháng 11/2018 những người đang ở Mỹ dưới diện F-1; J-1; hoặc M-1 muốn chuyển dịên thì phải liên lạc Văn phòng Luật Nguyễn Rogers ít nhất 3 tháng trước khi visa hết hạn. Nếu đơn xin chuyển diện bị từ chối thì người xin sẽ bị đưa ra tòa trục xuất và bị phạt 10 năm không cho vào Mỹ sau nầy.

 19. Kết Hôn Giả Để Lấy Thẻ Xanh Hoặc Để sống Ở Mỹ:

 20. Kết hôn giả xảy ra dưới nhiêù hình thức khác nhau: 1> Người ở Mỹ làm giấy hôn thú để thực hiện đơn bảo lãnh người ở nước ngoài sang Mỹ và có thẻ xanh ở Mỹ, rồi nhận một số tiền như đã thỏa thuận; 2> Người ở nước ngoài lợi dụng người ở bên Mỹ bằng cách giả như yêu thương thật. Đến khi có thẻ xanh thì nộp đơn ly dị; hoặc kiếm chuyện bỏ đi.

  Trường hợp một thì thông thường là bị Sở di trú USCIS hoặc Tổng Lãnh Sự Mỹ phát hiện. Hai người kết hôn giả thì sẽ chịu các hậu quả sau:

  a. Người mang quốc tịch Mỹ hoặc thường trú nhân (người mang thẻ xanh); và người vợ/chồng quốc tịch nước ngoài sẽ bị kết án tù lên đến 5 năm và bị phạt lên đến 250.000 USD; cộng thêm các hình phạt của các tội nói dối chính phủ hay/và hồ sơ giả mạo.
  b. Người mang quốc tịch nước ngoài sẽ bị cấm tuyệt đối không cho vào Mỹ, hoặc vĩnh viễn không được cấp thẻ xanh dù có bất kỳ người thân nào bảo lãnh sau nầy. Bị Chính Phủ Mỹ đưa ra tòa trục xuất khỏi Mỹ nếu đang có mặt ở Mỹ. Người bị liệt vào kết hôn giả thì không được quyền xin ân xá vì tội phạm nầy là tội không miễn xá.
  c. Chính Phủ Mỹ có quyền đưa Người mang quốc tịch Mỹ; hoặc người mang thẻ xanh ra tòa lấy quốc lịch Mỹ / thẻ xanh lại, và trục xuất khỏi nước Mỹ.

  Trường hợp hai bị phát hiện khi người bên Mỹ đi báo với Cảnh sát di trú – ICE là họ bị người vợ/chồng nước ngoài lừa gạt. Nếu ICE điều tra xong và kết luận là người nước ngoài lợi dụng người sống ở Mỹ để lấy thẻ xanh như đã được báo thì:
  a. Người mang quốc tịch nước ngoài sẽ bị cấm tuyệt đối không cho vào Mỹ, hoặc vĩnh viễn không được cấp thẻ xanh dù có bất kỳ người thân nào bảo lãnh sau nầy.
  b. Người đã được cấp thẻ xanh thì chính phủ Mỹ đưa Người đó ra tòa lấy thẻ xanh lại, và trục xuất khỏi nước Mỹ.
  c. Người nước ngoài sẽ bị kết án tù lên đến 5 năm và bị phạt lên đến 250.000 USD; cộng thêm các hình phạt về các tội nói dối chính phủ Mỹ
  d. Người bị liệt vào kết hôn giả thì không được quyền xin ân xá vì tội phạm nầy là tội không ân xá.

  Ghi nhận: Người kết hôn nhầm phải người chồng/vợ tàn bạo; bạo lực; dùng quyền lực của người bảo lãnh để khống chế và ức hiếp người mới sang Mỹ, thì không bị xem là hôn nhân giả nếu người nước ngoài xin ly hôn. Luật Sư phải chứng minh với chính phủ sự việc đang xảy ra để chính phủ điều tra cụ thể.


 21. Ngày 23/04/2020, Tòa Án Tối Cao của Hoa Kỳ ra quyết định trục xuất THẲNG, KHÔNG CẦN CỨU XÉT ĐƠN XIN ÂN XÁ của những người có thẻ xanh mà vi phạm tội hình sự trong 7 năm đầu sống ở Mỹ. Nếu vi phạm tội hình sự sau 7 năm sống ở Mỹ thì nếu bị đưa ra tòa trục xuất, người có thẻ xanh được nộp đơn xin ân xá nhưng không dễ bị tha thứ.
  Người mang thẻ xanh phải sống thật đàng hoàng và chân chính thì mới có cơ hội ở lâu dài tại Mỹ.

 22. HÃY DỪNG LẠI. ĐỪNG ĐI THEO CON ĐƯỜNG ĐÓ VÌ ĐÓ LÀ ĐƯỜNG CHẾT.

 23. Những người Việt Nam đang có ý định nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ hoặc ćac nước ở Châu Âu bằng cách trả tiền cho bọn đầu nậu đưa đi băǹg đường tàu hoặc đường xe là tự giết chết mình. Ngày 23/10/2019 vừa qua đã có ít nhất 5 người Việt Nam chết vì đi theo kiểu nầy.
  1. Con đường chết thứ nhất: bọn đầu nậu không làm như chúng nó nói và những người trả tiền cho chúng sẽ chết trên đường di chuyển.
  2. Con đường chết thứ hai: khi đến được 1 trong các cường quốc thì người tìm đường nhập cư lậu không có giấy tờ để thuê nhà ở hay xin việc làm. Những người nầy phải sống trốn chui trốn nhũi. Không đủ cơm ăn; áo mặc cho ấm trong mùa đông dưới không độ̣. Những người nầy sẽ làm bất kỳ ghề gì để đủ tiền ăn và bận, kể cả làm đĩ hay làm thuê cho bọn buôn người. Cuối cùng rồi sẽ bị cảnh sát nước sở ṭại bắt và đuổi về nước.
  3. Con đường chết thứ ba: bán nhà hay mượn nợ với lãi cao để trả tiền cho bọn đầu nậu đưa người nhà đi khỏi Việt Nam. Sau khi người nhà đi rồi thì không nhận được sự giúp đở của người nhà để trả nợ vì lý do thứ hai bên trên. Không trả nỗi nợ và gặp khốn cùng ở Việt Nam.
  4. Con đường chết thứ tư: khi đến được 1 trong các cường quốc và gặp được người yêu, kết hôn, NHƯNG KHÔNG XIN ĐƯỢC GIẤY TỜ hợp ph́áp để được sống hợp pháp vì đã vào nước sở tại bằng đường bất hợp pháp.