Liên Lạc

Vui lòng Điền mẫu dưới đây nếu ông/bà có câu hỏi cần được trả lời; khó khăn cần được giúp để giải quyết dựa trên luật của Mỹ; hoặc để lấy hẹn với luật sư.
Lịch hẹn
hoặc hướng dẫn cụ thể làm thế nào để được luật sư trả lời các câu hỏi; tư vấn phương thức giải quyết, cũng như hoạch định cách thức thực hiện yêu cầu của ông/bà, sẽ được gửi cho ông/bà bằng email sau khi chúng tôi nhận được mẫu đã điền.
Phí tư vấn sẽ thấp đi nếu ông/bà cung cấp thật chi tiết tình trạng của mình.  Phí tư vấn là từ 25 USD đến 1000 USD tùy theo câu hỏi hoặc mức độ khó khăn của vấn đề cần được giải quyết. Phí nầy sẽ được cấn trừ vào tổng phí hợp đồng sau nầy nếu ông/bà thuê văn phòng luật Nguyễn Rogers hoàn tất hồ sơ; hay thực hiện yêu cầu của ông/bà nếu ông/bà ký hợp đồng với Nguyễn Rogers Law trong vòng 6 tháng kể từ ngày trả phí tư vấn .

Ghi chú: Dựa trên thông tin ông/bà cung cấp, Luật Sư sẽ xem xét và tìm ra phương án giải quyết trường hợp của ông/bà.  Nếu không có phương án nào là khả thi, Văn Phòng chúng tôi sẽ không yêu cầu ông/bà phải lấy hẹn, mà sẽ trả lời trực tiếp cho ông/bà là chúng tôi không giúp được.

Nếu Luật Sư xác định là có phương thức giải quyết cho trường hợp của ông/bà, Văn Phòng luật Nguyễn Rogers sẽ đề nghị ông/bà lấy hẹn với Luật Sư. Trong buổi hẹn, Luật Sư sẽ tìm hiểu thêm chi tiết về ông/bà, các bên có liên quan, giải thích bộ luật cụ thể nào sẽ áp dụng để giải quyết vấn đề ông/bà đặt ra, các khó khăn mà ông/bà sẽ gặp trong quá trình xin nhập cư vào Mỹ, va cách giải quyết hồ sơ của ông/bà. Luật Sư Cẩm Linh cũng sẽ cho ông/bà biết tỷ lệ thành công khi thực hiện yêu cầu của ông/bà là như thế nào. Vì vậy, Văn Phòng Luật Nguyễn Rogers không thể nhận trả lời hay tư vấn miễn phí các trường hợp có phương thức giải quyết khả thi.

Giờ mở cửa (giờ Florida):

Thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00g sáng – 5:00g chiều (chỉ nhận người có hẹn mà thôi).
Thứ Bảy: 8:00g sáng – 12:00g trưa (dành riêng cho khách hàng hiện hành hoặc trường hợp khẩn)
Đóng cửa chiều Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày lễ quốc gia.

Bằng thư: 215 S. Oak Ave., Sanford, FL 32771 USA
Bằng Phone: (1) 407-760-0200.
Bằng Skype: aba-usa1
Bằng email: điền mẫu phía dưới.

Nếu ông/bà không nhận được trả lời của chúng tôi trong vòng 48 tiếng sau khi gửi mẫu liên lạc trên internet thì kiểm phần hộp thư email loại trừ (spam). Dời email chúng tôi sang hộp thư nhận (inbox) để liên lạc không bị gián đoạn trong tương lai.
(Mẫu phải được điền đầy đủ.  Phần nào không liên quan đến tình trạ̣ng của Ông/Bà thì ghi là không có.  Sau khi điền mẫu xong thì bấm Submit)

  • (provide with detail about yourself, your business (if any) for green card or Visa request)